Untitled Document ซี.พี.เกษตรตะวันแดง
  หน้าแรก อุปกรณ์การทำสวนยาง

E-mail: 
Password:  
 
Untitled Document
thai | english
       หน้าแรก
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
       ข่าวประชาสัมพันธ์
       สาระน่ารู้
       Picture Gallery
       กระดานสนทนา
 
      ใบสมัครตัวแทนจำหน่าย
      ดาวน์โหลดรายการสินค้า
      ดาวน์โหลดใบจองกล้าปาล์ม
      ดาวน์โหลดใบจองกล้ายาง
     อุปกรณ์ยางพารา/ อุปกรณ์สวนยาง
     อุปกรณ์การทำสวนปาล์ม
     ปุ๋ยอินทรีย์ตะวันแดง
     เครื่องจักรกลการเกษตร
     กล้าไม้โตเร็ว
     ต้นกล้ายางพารา พันธ์ 600,251,235 จากปักษ์ใต้
     ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DxP ควบคุมคุณภาพโดย ซีพี.เกษตรตะวันแดง
     ฮอร์โมนพืช ไคโตซาน
     อุปกรณ์การเกษตรทั่วไป
     ธาตุอาหารพืช
     ยาป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า
     ปุ๋ยเคมี
     ขี้เลื่อยยางพารา
 
 
   สาระน่ารู้
แผนดัน ยูนิวานิช ผงาด สู่ธุรกิจปาล์ม
สารอาหารรองก้นหลุม ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม
สั่งลุยโครงการยาง 8 แสนไร่
โรคยางพาราและแมลงศัตรูยางพารา
วิธีการปลูกยางพารา
รู้จัก ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจภาคใต้
ประวัติการทำสวนยางพารา
 
 
ปุ๋ยตราตะวันแดง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
องค์การสวนยาง
       www.sanook.com
       www.yahoo.com
       สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำยางพารา
       จังหวัดกระบี่
       จับตากล้ายาง ราคาไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
       ผลิตและจำหน่ายกล้ายางส่งทั่วประเทศ
       ผลิตและจำหน่ายจอกยาง
ข่าวสารน่ารู้
:: สารอาหารรองก้นหลุม ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม


สารอาหารพืชสูตรพิเศษ ตราตะวันแดง คุณสมบัติ 1.รองก้นหลุม 2.บำรุงดิน 3.เพิ่มการเจริญเติบโตของพืช ส่วนประกอบหลัก 1.สารปรับสภาพดิน 2.OM: Organic Matter 3.EM : Effective Microorganisms เป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกรลืมไม่ได้ สำหรับท่านที่กำลังจะเริ่มปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ในฤดูกาลที่จะมาถึง ไม่ควรมองข้ามปุ๋ยรองก้นหลุม จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมที่มีธาตุอาหารเสริมเพิ่มเติมไปด้วย ปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ในด้านปรับปรุงคุณสมบัติ ทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น เช่น ช่วยให้รากต้นยางชอนไชได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ดินเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้นาน และที่สำคัญสารอาหารพืชสูตรพิเศษตราตะวันแดงเพิ่มการเจริญเติบโตให้พืชด้วย • - ในแหล่งปลูกยางเดิม ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร แยกดินที่ขุดเป็น 2 พวก คือดินชั้นบน และดินชั้นล่าง ใช้ดินชั้นบนกลบลงไปก่อน ต่อมาใช้ดินชั้นล่างกลบพร้อมกันกับดินที่คลุกปุ๋ยลงไปให้จนเต็มหลุม • - ในแหล่งปลูกยางใหม่ การเตรียมหลุมปลูกสำหรับการปลูกลึก ถ้าใช้แรงงานคนขุด ใช้ขนาดหลุม 50x50x50 เซนติเมตร แต่ถ้าใช้สว่านติดท้ายรถแทรกเตอร์เจาะหลุม ในกรณีที่ใช้ยางชำถุงขนาด 2 ฉัตร ควรเจาะหลุมให้ลึกกว่าปกติ คือใช้ค่าเฉลี่ยความสูงจากก้นถุงถึงฉัตรที่ 1 ของวัสดุปลูกเป็นขนาดความลึกของหลุม ซึ่งปกติจะลึกประมาณ 60-70 เซนติเมตร ใช้ดินทั้งหมดที่ขุดขึ้นมาจากหลุมผสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยรองก้นหลุมประมาญ 0.5- 1 กิโลกรัม ค่อยทยอยกลบดินที่ผสมปุ๋ยแล้วลงหลุมให้เต็มและอัดดินให้แน่นเสมอระดับดินเดิม การเตรียมพื้นที่ปลูก การเตรียมพื้นที่เป็นการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการปลูกสร้างสวนยาง ด้วยการโค่นต้นยางเก่าหรือไม้ยืนต้นบางชนิด จะต้องทำการเผาปรนเก็บเศษไม้และวัชพืชที่เหลือในพื้นที่ออกให้มาก ที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโรค โดยเฉพาะโรครากยาง ควรเริ่มโค่นในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสะดวกในการเก็บเศษไม้และตอไม้ออกจากพื้นที่ วิธีโค่นที่นิยมมี 2 วิธี คือ 1. โค่นด้วยเครื่องจักร เป็นวิธีการโค่นล้มต้นยางและไม้ยืนต้นด้วยรถแทรกเตอร์ดันต้นยางเก่าให้ล้มไป ในทางเดียวกันโดยถอนรากขึ้นมาด้วย ตัดท่อนไม้ใหญ่เล็กที่ใช้ประโยชน์ได้ออกจากแปลง เผาเศษราก และกิ่งไม้เล็กๆ ไถพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง 2. โค่นด้วยแรงคน เป็นวิธีการตัดต้นยางให้เหลือตอซึ่งยังไม่ตาย จำเป็นต้องทำลายตอเหล่านี้ให้ตายและผุพังโดยรวดเร็ว เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานของเกษตรกร และป้องกันการเกิดโรคราก เก็บกิ่งไม้เล็กๆและวัชพืชออกจากแปลง ทำการเผาปรนไถพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่เนื่องจากไม้ยางมีราคาดี เกษตรกรส่วนใหญ่จึงนิยมโค่นต้นยางชิดพื้นดิน และไม่ทาสารเคมีทำลายตอ ปล่อยให้ต้นยางผุพังตามธรรมชาติ หลังจากนั้นจึงตัดท่อนไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้ออกจากแปลงและเผาเศษกิ่งไม้เล็กๆ อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่ไม่เคยเป็นแหล่งระบาดของโรคราก หากไม่มีการเผาเศษกิ่งไม้ในระหว่างการเตรียมพื้นที่ ย่อมส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม และมีผลทำให้ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณธาตุอาหารใน ดินเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเผาเศษกิ่งไม้ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินนอกจากนี้การปล่อยเศษซากพืชและกิ่งไม้เล็กๆไว้ในแปลงจะช่วยปกคลุมผิวดิน ทำให้ลดการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ยาฆ่าตอ กรณีใช้แรงงานคนโค่นจะเหลือตอซึ่งยังไม่ตาย จำเป็นต้องทำลายตอเหล่านี้ให้ตายผุพังโดยเร็ว ซึ่งกระทำได้โดยใช้สารเคมีทารอบตอสูงจากพื้นดิน 30 เซนติเมตร โดยทาก่อนโค่น 1 วันสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ คือ ไทรคลอเพอ อัตรา 2.21 กรัมและ การ์ลอน 5 ซีซี ผสมน้ำ 95 ซีซี การวางแนวปลูก การวางแนวปลูกเป็นการกำหนดว่าจะปลูกยางไปทิศทางใด เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับต้นยาง ป้องกันการชะล้างผิวหน้าดิน สะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา การกรีดและการเก็บน้ำยาง มีวิธี ปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การกำหนดระยะปลูก ระยะปลูกยางมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง สามารถใช้พื้นที่ปลูกยางได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดในเรื่องการกำจัดวัชพืช ต้นยางเปิดกรีดได้เร็ว สวนยางมีลักษณะสวยงาม เป็นระเบียบสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ต้นยางจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดต้องมีพื้นที่ต่อต้นไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร ระยะปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารา ในพื้นที่ราบเขตปลูกยางเดิมควรเป็น2.5x8 เมตร หรือ 3x7 เมตร มีจำนวนต้นยาง 80 ต้น หรือ 76 ต้นต่อไร่ ตามลำดับ สำหรับการปลูกยางในเขตปลูกยางใหม่ ควรเป็น 2.5x7 เมตร หรือ 3x7 เมตร มีจำนวนต้นยาง 91 ต้น หรือ 76 ต้นต่อไร่ตามลำดับ สำหรับระยะปลูกยางในพื้นที่ลาดเทควรเป็น 3x8 เมตร มีจำนวนต้นยาง 67 ต้นต่อไร่ 2. การกำหนดแถวหลัก การกำหนดแถวหลักของต้นยาง ควรวางแถวหลักตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก และให้ขวางทางการไหลของน้ำเพื่อลดการชะล้างหน้าดิน และการพังทลายของดิน กำหนดแถวหลักให้ห่างจากแนวเขตสวนยางเก่าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และขุดคูตามแนวเขตสวนเพื่อป้องกันโรคราก และการ แก่งแย่งธาตุอาหาร หลังจากนั้นวางแนวปลูกพร้อมปักไม้ชะมบตามระยะปลูกที่กำหนด สำหรับพื้นที่ลาดเทมากกว่า 15 องศา จะต้องวางแนวปลูกตามแนวระดับและทำขั้นบันได 3. การขุดหลุม เมื่อปักไม้ชะมบตามระยะปลูกเรียบร้อยแล้ว ทำการขุดหลุม โดยขุดดินด้านใดด้านหนึ่ง ของไม้ชะมบโดยตลอด ไม่ต้องถอนไม้ออก หลุมที่ขุดมีขนาด กว้างxยาวxลึก 50x50x50 เซนติเมตร ดินที่ขุดแบ่งเป็น 2 ชั้น ดินบนกองไว้ด้านหนึ่ง ดินล่างกองไว้อีกด้านหนึ่ง ผึ่งแดดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์เมื่อดินแห้งแล้ว ย่อยดินบนให้ละเอียดพอควรใส่ลงก้นหลุม แล้วตามด้วยดินล่างที่ผสมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต(สูตร 0-3-0 ,25% Total P2O5) อัตรา 170 กรัมและปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อหลุมใส่ไว้ด้านบน วิธีการปลูก 1. ต้นตอตายาง การปลูกต้นตอตายาง ควรปลูกต้นฤดูฝน วิธีการปลูกใช้เหล็กหรือไม้ปลายแหลมขนาดเล็กกว่าต้นตอตาที่ปลูกเล็กน้อยแทงลงบนหลุมปลูก ลึกขนาดเกือบเท่าความยาวของรากแก้วต้นตอตา เสียบต้นตอตาตามร่องที่แทงไว้ ให้แผ่นตาอยู่แนวทิศเหนือ-ใต้ จากนั้นใช้เหล็กหรือไม้ อัดต้นตอตาให้แน่น ที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าให้มีโพรงอากาศบริเวณราก เพราะจะทำให้รากเน่า การกลบดินพยายามให้แนวระดับดินอยู่ตามส่วนรอยต่อของรากกับลำต้น หลังการปลูกควรพรวนดินบริเวณโคนต้นตอตาให้สูง เพื่อมิให้โคนต้นตอตาเน่า เนื่องจากมีน้ำขัง หลังจากปลูกควรใช้เศษฟางข้าวหรือวัสดุหาง่าย คลุมโคนต้นตอตายาง หากไม่มีฝนตกหลังจากปลูกควรให้น้ำต้นยาง 2. ต้นยางชำถุง การปลูกยางด้วยต้นยางชำถุง เป็นวิธีที่ประสบผลสำเร็จสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการอื่น ต้นยางเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ช่วยลดช่วงระยะเวลาดูแลรักษาต้นยางอ่อนให้สั้นลง สามารถกรีดยางได้ เร็วกว่าการปลูกด้วยต้นตอตาและการติดตาในแปลง นอกจากนี้ต้นยางชำถุงยังเหมาะสมใช้เป็นต้นปลูก ซ่อมได้ดีที่สุดอีกด้วย การปลูกยางด้วยต้นยางชำถุง จะต้องระมัดระวังเรื่องการขนย้าย เพราะหากดินใน ถุงชำแตกจะทำให้ต้นยางตายได้ ควรเลือกใช้ต้นยางชำถุงที่มีจำนวนฉัตร 1 - 2 ฉัตร และฉัตรจะต้องแก่ เต็มที่ หลังจากเลือกต้นได้แล้ว ทำการตัดแต่งรากที่ทะลุถุงชำออก เก็บต้นยางชำถุงไว้ในโรงเรือนที่มีร่ม เงารำไรประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ต้นยางปรับตัว และรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอจึงย้ายปลูก โดย อ. กรษณ สนธิสุวรรณะ นักวิชาการส่งเสริมการตลาด บริษัท ซี.พี. เกษตรตะวันแดง จำกัด
เขียนโดย : วรรณชัย 01-06-2555 เวลา 13:36:15 น.
 
 
 
Untitled Document
พบกับ ดร.ฉัตรชนก นพพรพรร นักวิชาการเกษตร 8ว ที่ปรึกษากลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน กรมวิชาการเกษตร
วิธีการจัดการดิน และ ปุ๋ย เพื่อปรับปรุงสวนส้มเสื่อมโทรมs
ธุรกิจปาล์มน้ำมันหลังก้าวเข้าสู่ AEC
ป่วนทั่วปท."กล้ายาง"พุ่งทะลุร้อย สกย.ให้18บ.โยนชาวสวนรับภาระ
ส่งมอบกล้ายางลูกค้า
รับพนักงานหลายตำแหน่ง
เปิดจำหน่ายอุปกรณ์สวนยาง ชุดเปิดกรีด


ฮอร์โมนพืช ไคโตซาน >>
สารสกัดจากธรรมชาติ
โอทู:O-Two
อุปกรณ์ยางพารา/ อุปกรณ์สวนยาง >>
ถังพลาสติกบรรจุน้ำยาง หรือ ถังบรรจุน้ำยางพารา
ถ้วยรองน้ำยางพาราพลาสติก หรือ ถ้วยรับน้ำยางพาราพลาสติก หรือ จอกยางพลาสติก
ลวดรัดต้นยางหรือ ลวดมัดต้นยาง ชนิดซิกเซ็กหรือหยัก
ลวดรัดต้นยางชนิดขากลม ใช้แทนลวดแบบหยัก
ซูเปอร์ชีวภาพ
อุปกรณ์การทำสวนปาล์ม >>
เสียมแทงปาล์ม ขนาด 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว
เลียมแทงปาล์ม
ตะขอเกี่ยวทะลายปาล์มหรือเคียวเกี่ยวทะลายปาล์ม
อุปกรณ์การเกษตรทั่วไป >>
ถุงเพาะชำ ถุงชำต้นกล้า หรือถุงเพาะกล้าไม้ PEHD
ยาป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า >>
อาลีเอท 80 ดับพลิวจี
ปุ๋ยอินทรีย์ตะวันแดง >>
ปู๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยรองพื้น สำหรับปาล์มน้ำมัน ยางพารา และพืชอื่นๆ
ปุ๋ยอินทรีย์ ตะวันแดง สูตรพลังปาล์ม
ปุ๋ยอินทรีย์ ตะวันแดง สูตรยางคุณภาพ
สารปรับสภาพดิน สารปรับสภาพน้ำ
ปุ๋ยตะวันแดง สูตรพืชไร่
ปุ๋ยเคมี >>
ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร ตามความต้องการ
ธาตุอาหารพืช >>
โบรอน(Boron)
แมกนีเซียม (Mg)
ต้นกล้ายางพารา พันธ์ 600,251,235 จากปักษ์ใต้ >>
ต้นกล้ายางพาราปักษ์ใต้ พันธุ์ RRIM 600, RRIT 251 ส่งทั่วประเทศ รีบจองวันนี้ จำนวนจำกัด!
รีบสั่งจองด่วน มีกล้ายางจำนวนจำกัด
ต้นกล้าปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอร่า DxP ควบคุมคุณภาพโดย ซีพี.เกษตรตะวันแดง >>
ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ลูกผสมเทเนอร่า DXP
ปาล์มน้ำมันอายุ 2 ปี เติบโตสมบูรณ์ดี
เครื่องจักรกลการเกษตร >>
เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย
จานปั้นเม็ดปุ๋ย
เครื่องบด สับ ย่อย
เครื่องผสมปุ๋ย แนวนอน HB
เครื่องผสมแนวตั้ง
ขี้เลื่อยยางพารา >>
ขี้เลื่อยยางพารา
กล้าไม้โตเร็ว >>
ต้นกล้าจำปาทอง
ต้นจำปาทอง อายุ 1.5 ปี
ต้นจำปาทอง อายุ 12 ปี
ต้นจำปาทอง อายุ 1.5 ปี
ไม้ตะเคียนทอง
 
ดาวน์โหลดใบจองกล้ายาง
 
Untitled Document เว็บไซต์ในเครือสยามอะโกรกรุ๊ป : สยามอะโกร.คอม | กล้ายาง.คอม | สยามปาล์ม.คอม |
บริษัท ซี.พี. เกษตรตะวันแดง อินเตอร์เทรด จำกัด
โทร: 089-7800515,075-520442
fax. 075-520442